بخش سوم ساخت تانکر به صورت بیضی

در ادامه بخش دوم پس از ترسیم خطوط بیضی مورد نظر ، بوسیله مناسب مانند دستگاه برش پلاسما و یا بوسیله سنگ فرز ویا بوسیله دستگاه برش هواگاز از روی خطوط به دقت برش کاری را انجام داده و به اتمام میرسانیم نکته بسیار مهم در این مرحله که بسیار حائز اهمیت است انکه حتمی خطوط نشانه را جهت یکنواخت شدن عدسی بیضی ها و همچنین پیچیده نشدن مخزن رعایت کنیم. به این معنی که خطوط بعلاوه اولیه را با سمبه نشان نشانه گذاری کنیم . مرحله بعد از برشکاری ، مرحله پرسکاری ویا به عبارتی گود نمودن عدسی های بیضی جهت زیبایی و مقاومت عدسی ها میباشد .ادامه دارد ……..

keyboard_arrow_up