روش گرد کردن تانکر ماشینی بخش هفتم

بخش هفتم
دراین قسمت کل مخزن می‌بایست گرد شده وآماده جوشکاری شود ،
همانطور که در قسمت قبل گفته شد ،عدسی ها می‌بایست ازروی نشانهایی که قبلا روی عدسی ها تعبیه کردیم ،به طوری که گودی عدسی ها به سمت بیرون قرار بگیرد،به صورت مماس با لبه بدنه ورق قرار گرفته وخالکاری میکنیم.البته می‌بایست این خالها درحد جوش ۵ سانتی باشد که هنگام گرد کردن مقاوم باشد.
پس از آنکه همه عدسی ها را درحدود ۵۰ سانتیمتر برروی بدنه محکم کردیم می‌بایست به وسیله دستگاه تیفور،بقیه کار را ادامه دهیم.دستگاه تیفور همان دستگاه جرثقیل دستی ،یا کشنده مکانیکی دستی میباشد،که درهنگام گرد کردن ازبیرون کششی آن استفاده می‌شود.یک قلاب به ابتدای بدنه ویک قلاب باید از قبل برروی زمین در انتهای بدنه ایجادکرده باشیم که قلاب بکسل تیفور رابه قلاب ابتدای بدنه وقلاب سمت دستگاه رابه قلاب روی زمین وصل نموده وبدنه را گرد مینماییم.
معمولا یک نفر پای تیفور می ایستد،یک نفر عدسی ها راندیم کرده ویک نفر هم جوشکاری می‌نماید.
دراین مرحله اندک اندک وباحوصله ودقیق بدنه راباتیفور جمع میکنیم وبه همین ترتیب عدسی ها راجوش داده وعملیات گرد کردن رابه اتمام میرسانیم.اکنون مخزن گرد شده ودرقسمت بعد نحوه جوشکاری ومراحل بعدی را آموزش خواهیم داد.

keyboard_arrow_up