روش گرد کردن تانکر ماشینی

اکنون که عدسی ها اماده شد ( پرس ولبه خورده و بدنه هم نسبت ابعاد ورق موجود در بازار اماده شده ) اکنون وسط عدسی هایی که به عنوان موج گیر در وسط مخزن قرار میگیرند به صورت یک دایره به قطر 50 سانتی متر که یک نفر به راحتی از ان عبور کند برش میزنیم حال باتوجه به نشانهایی که در عدسی گذاشته بودیم در یک ردیف وبا توجه به قوسهایی که در پرس ولبه ایجاد شده شروع به خالکاری می نمائیم جهت سهولت در امر خالکاری از الکترود مخصوص خالکاری استفاده میکنیم . این الکترود ها با توجه به داشتن کربن پائین و کل جوش بالاایجاد چسبندگی نمی کنند .

در هنگام گرد کردن مخزن زمانی راباید به این کار اختصاص دهید که قبل از تاریکی هوا گرد کردن بهاتمام برسد چون به هی وجه نمیتوان کار را نیمه کاره رها کرد میبایت زمان مناسب حدود 3 ساعت برای گرد کردن یک مخزن زمان در نظر گرفت و یا مطلب مهم دیگر اینکه زمانی را در نظر بگیرید که قطعی برق نداشته باشید بطور مثال متاسفانه امروزه بخاطر مصرف بالای برق از طریق بیت کوین ها با قطعی برق مواجه هستیم که اصلا مناسب گردکردن مخزن نیست چراکه باعث نیمه کار ماندن و در داخل تانکر ماندن نیرو ها خواهد شد . در مبحث بعد کاملا  گرد کردن را توضیح خواهیم داد .

keyboard_arrow_up