ساخت تانکر به صورت بیضی بخش چهارم:

در این بخش پس از اینکه عدسیهای مخزن ماشینی اماده گردید نوبت به اماده سازی بدنه مخزن میزسد .

برای پهن نمودن بدنه به چند مورد می بایست توجه کرد  1-حجم مخزن ……. با توجه به حجم مخزن طول مخزن خود را تعیین میکنیم – ضمن اینکه باتوجه به طول شاسی خودرو – عرض و طول و ابعاد مخزن تعیین میگردد.

2- پس از انکه حجم و طول شاسی مشخص گردیدد، برای زیبایی و نمای بهتر کار بهتر است ابعاد ورق را جهت اماده سازی بدنه از ابعاد مناسب ورق های موجود در بازار استفاده نماییم و با توجه به انکه قیمت ورق در بورس ارائه میگردد قیمت بالایی دارد و کمترین ریزش ورق به سود ما خواهد بود .

پس ابعاد ورق را ز بازار انچنان تهیه نمائیم که کمترین ریزش را داشته باشند . 

هنوز کار به اتمام نرسیده ادامه دارد ……..

keyboard_arrow_up