ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) - تانکر سازی رستاک

ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) – تانکر سازی رستاک

تانکر هوایی …این نوع چون درارتفاع قرار میگیرن به همین جهت به ان هوایی گفته میشود.. وبسته به نیازهای مختلف دارای حجم وارتفاع متفاوت از۳ متر الی ۳۰ متر معمولا ارتفاع دارند و حجم این مخازن بسته به نیازهای مختلف از ۲هزار لیترالی پانصد هزار لیترمتغیرند. این مخازن دارای پاگرد درقسمت منتها الیه مخزن ازنوع ورق اجدار،یا بصورت نرده ای ،ویا ازنوع گریتینگ میباشند ،به طوری که یک نفر جهت بازدید مخزن در ارتفاع، به راحتی دور مخزن بتواند دور بزند. برای دسترسی به پاگرد ودریچه بازدیدمخزن درارتفاع ،نردبان مناسبی به همراه کمربند ایمنی ساخته شده، وبر،روی پایه به طرزمناسبی نصب میشود. این مخازن دارای سه لوله پرکن،تخلیه،وسر،ریز،از کف مخزن تا کف زمین نصب میشود..ظ.. عمده ترین هدف از ساخت این مخزن ،دستیابی به فشار اب مورد نیاز جهت مصارف مختلف ،میباشد،به طوری که اب توسط پمپ های مخصوصی ظرف مدت چند ساعت از چاه به داخل مخزن هدایت شده،وپس از ان بدون نیاز به پمپ، اب مخزن مدت زمان بیشتری با فشار مناسب در اختیار خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ساخت تانکر هوایی، منبع و مخازن هوایی ، سفارش و آگاهی از قیمت منبع هوایی با شماره های همراه 09104700363 (تلگرام) و 09121051031 و

09391051031 (آقای برادران کردکندی) تماس حاصل فرموده و یا از بخش تماس با ما برای ما پیام بگذارید.

تماس با ما
تصویر تانکر هوایی رستاک

برخی نمونه تانکر هوایی در تانکر سازی رستاک

تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۳
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۲
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۴
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۶
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۵
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) 11
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۹
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۸
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۷
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۲
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی)۱۷
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۶
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۵
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۴
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۳
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۸
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۹
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۰
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۲۱
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۲۰
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۲۲
Upload Image...
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۱۱
تصویر تانکر سازی رستاک - ساخت تانکر هوایی (مخزن هوایی) ۲۳