شیوه ساختن تانکر ماشینی به صورت بیضی(بخش دوم)

(بخش اول این موضوع ر وبلاگ سایت موجود است)

بعد از گفته ها اکنون میبایست ابتدا خط بیضی را بر روی ورق ترسیم کرده و سپس طبق الگوی کشیده شده برش بیضی اجرا میشود . حال شیوه ترسیم بیضی به شرح ذیل ؛ اعلام میگردد. 

همانطور که در بخش اول به عرض رسانده شد . ابتدا یک خط بر روی سطح ورق میکشیم بطور مثال قطر بزرگ بیضی 200 سانتیمتر و قطر کوچک ان 150 سانتیمتر می باشد یک خط عمود برهم در وسط 200و 150 سانتیمتر ترسیم میکنیم سپس به وسیله پرگار که دهانه انرا به اندازه شعاع قطر بزرگ بیضیمان یعنی یک متر باز کرده و یک سر ان را ابتدای شعاع کوجک گذاشته و خطی تشان، به طرفین خط شعاع بزرگ ترسیم نمائید.

حال در این مرحله بر روی خط نشانهای فوق میخی را ثابت نمایید و پس یک ریسمان محکم تهیه نموده و به طول 200 سانتیمتر یعنی طول شعاع بزرگ به نحوه ای که یک حلقه کوچک در سر و ته  ریسمان را به گلوی میخ ها روی صفحه بیندازید و مطابق شکل در وبلاگ کار خود را انجام دهید.

 

ادامه خواهد داشت ……..

keyboard_arrow_up