کاربرد رنگ اپوکسی در مخازن

عایق رطوبتی اپوکسی – محافظ ضد خوردگی W-29 W-29 پوشش اپوکسی – محافظ ضد خوردگی معرفی: محصول »29-W »پوششی آب بند و ضد خوردگی ایجاد می نماید. این محصول دو جزیی و بر پایه رزین اصالح شده اپوکسی بدون حالل تولید شده است و در تماس با آب خام یا آب شرب نیز انتشار آالینده سمی ندارد. این محصول به عنوان پوشش سطوح بتنی و داخل انواع مخازن بتنی و فلزی کاربرد دارد تا برای نگهداری آب، برخی اسیدها و مشتقات نفتی، چربی ها، لبنی ها، آب سخت و آب دریا قابل استفاده باشند؛ »29-W »به عنوان پوشش ضد خوردگی از سازه در برابر انواع سیاالت خورنده محافظت مینماید. محصول »29-W »در مجاورت بلند مدت با انواع حالل ها یا خاک های زراعی و مرطوب تجزیه نمیشود، تولید یون سمی ندارد و امکان رشد باکتری و قارچ ها را فراهم نمیکند. این محصول برای استفاده در مخازن ذخیره آب شرب نیز مناسب است و هیچگونه اثر نامطلوب بر آب ندارد؛ ازاینرو خانواده های مشابه این محصول را به عنوان اپوکسی بهداشتی نیز می شناسیم. این شرکت امکان تولید اپوکسی گلس فلیک )مسلح شده با پودر شیشه( بر پایه این محصول را داراست و از مزایای این محصول )G 29-W )مقاومت سایشی و مقاومت ضربه بهتر میباشد؛ و این امکان را میدهد که رویه اپوکسی گلس فلیک را با ضخامتهای باالتر به اجرا درآوریم. آماده سازی و اجرا : سطح سازه بایستی فاقد ترک های عمیق باشد و از استحکام و پایداری کافی برخوردار باشد بنابراین توصیه میشود در عملیات تعمیرات، صافکاری یا بسترسازی های الزم از محصوالت مناسب مطابق نظر کارشناسان بهره مند شوید. بتن بستر باید عاری از شیرابه، چربی، روغن یا هرگونه آلودگی دیگر باشد تا ضامن چسبندگی مطلوب باشد و درصورتیکه سطوح فلزی دچار زنگ زدگی باشد باید به کمک سندبالست یا مایع مخصوص زنگ بری کامال تمیز گردد. درصورت نیاز به تعمیرات و بسترسازی الزم است از استحکام سازه و پایدار شدن ترکها اطمینان حاصل نمایید و به کمک محصوالتی چون »43-R« ، »44-R« ، »48-R« ، »49-R« ، »50-R »نسبت به تعمیر و تقویت بستر کار اقدام گردد. »29-W »در بسته های توزین شده دو جزئی شامل رزین پایه base و سخت کننده hardner عرضه می شود و به هنگام اختالط نباید نسبت را از بین برد. پس از مخلوط کردن به مدت پنج دقیقه، محصولی یکنواخت و فاقد رگه های رنگی حاصل میگردد که بوسیله غلطک و قلموی مناسب در دو الیه قابل اجرا است. در برخی موارد استفاده از پودر سیلیسی میکرونیزه یا قوام دهنده های مناسب – به تناسب – بالمانع است. این محصول را می توان بصورت پاشش بدون هوا نیز اعمال کرد. استفاده از پرایمرهای »41-R »یا »51-R »بخصوص در مواضعی که از مالتهای تعمیری بر پایه اپوکسی استفاده نشده است، ضروری میباشد. www.ranachem.com info@ranachem.com عایق رطوبتی اپوکسی – محافظ ضد خوردگی W-29 مشخصات فنی :  رنگ: خاکستری روشن با فام RAL7040 چگالی: 6/1 درصد جامد: بیش از 97 %  واکنش: ترموست  مقدار مصرف: جهت پوشش بهینه به ضخامت 300 میکرون بر سطح صاف ایده آل 600 گرم مورد نیاز است.  قابلیت کسب ضخامت در دمای 25 درجه سانتیگراد: 120 میکرون تا 300 میکرون در یک مرحله  گیرش در دمای 25 درجه سانتیگراد: اولیه 8 ساعت ثانویه 3 روز نهایی هفت روز میباشد.  دمای نگهداری: 5 تا 35 ، اجرا: 2 تا 40 ، بهره برداری: 45 -تا 80 +درجه سانتیگراد  پرایمر سازگار با این محصول : 41-R میباشد.  مقاومت UV : ضعیف  مقاومت فشاری 24 ساعته:40 مگا پاسکال ASTM D3359 : 5A :چسبندگی   چسبندگی در سیستم با رویه پلی یورتان )off pull : )MPa 4 : D7234 ASTM ASTM D471 : 0.076 % (No Changes Appearance) : آب جذب  ASTM B117 : at 500 hrs. resistant : اسپری سالت  انبارداری : دور از آفتاب، رطوبت، فشار، یخ زدگی و دربازه دمایی 5 تا 35 درجه سانتیگراد: حداقل یک سال فرصت مصرف خواهد داشت. بسته بندی : این محصول دربسته بندی دو جزیی به وزن مجموع 25 کیلوگرم عرضه می گردد. کاربردها : عایق رطوبتی برای داخل مخازن بتنی و فلزی، ضد خوردگی برای انواع سازه های بتنی در برابر آب های سنگین و بسیاری از سیاالت خورنده

keyboard_arrow_up