معایب تانکر های پلاستیکی ( پلی اتیلن )

به نام خدا
معایب مخازن پلی اتیلن

به طور کلی می توان ضعف عمده مخازن پلی اتیلن را در حساسیت پذیری آن ها نسبت به نور خورشید بیان کرد. مخازن پلی اتیلن به علت وجود ترکیبات پلیمری حساس به اشعه ماورا بنفش در ساختار خود نسبت به اشعه خورشید حساس بوده و در صورت مجاورت طولانی مدت با نور خورشید می توانند تضعیف و خشک شوند.. مشکل دیگر در رابطه با شکسته شدن مخازن پلی اتیلن، این است که پس از شکسته شدن معمولا تعمیر آن ها و استفاده دوباره از آن ها توصیه نمی شود؛ چرا که خطر از دست دادن آب و ایجاد خسارات مختلف را به همراه دارند. در چنین شرایطی توصیه می شود مخزن را به کلی با یک مخزن جدید تعویض کنید. هم چنین توصیه می شود جهت پیشگیری از شکستگی مخازن پلی اتیلن آن ها را در مکان های سرپوشیده و به دور از نور خورشید قرار دهید تا ده ها سال بدون مشکل بتوانید از آنها استفاده کنید.