راهکار موفقیت کسب وکار در حرفه تانکر و مخزن سازی _قسمت سوم

ر
پس از اموزش جوشکاری وکسب تجربه در یک تانکر
سازی خوب ومعتبر حال میبایست جهت موفقیت وادامه واداره یک تانکر ساژی میبایست شیوه جلب مشتری واشنایی با متریال مورد نیاز واشنایی به بازارو اشنایی به تورم وافزایش و کاهش قیمت متریال وقیمت تمام شده داشت .که اگر هر کدام از این عناوین جزئ تجربیات فرد نباشد واقعا یک ورشکستگی در انتظار خواهد بود.مثلا یکی از بزرگترین معضلات جامعه کسب کار در هر صنفی تورم افسار گسیخته انواع اقلام از جمله ورق پروفیل الکترود طلا دلار ارز وغیره که انگار مسابقه باهم گذاشته اند.!!!این اشنایی باتورم در انجا به کار می اید که امروز به مشتری قیمتی پیشنهاد میدهی به تصور انکه قیمت ثابت است .ولیکن غافل از انکه تا بیعانه وعلی الحساب دریافت شود قیمت افزایش یافته وموجب ضرر وزیان ناشی از تورم افسار گسیخته خواهی شد.ویا اینکه متریال خریداری شده ودر زمان ساخت قیمت افزایش پیدا کرده به قدری که افزایش قیمت از دستمزد شما بالاتر است.وشما دچار افسردگی میشوی وبا خود میگویی من اگر این متریال را نمیساختم وکنار میگذاشتم امروزبا فروش اندوبرابر دستمزد سود خالص کرده بودم.پس چرا تولید!!!!!!
این بحث ادامه دارد…..