راهکار موفقیت کسب وکار در حرفه تانکر و مخزن سازی _قسمت چهارم

هر انچه در سه قسمت گذشته عنوان گردید مسائل ومراحل ابتدایی در کسب کار بود…
در این قسمت به مسئله مهم وحیاتی به نام قیمت تمام شده محصول میپردازیم .این مهم در زمینه رقابت واز نظر قیمت که اگر به پایینترین حد خود برسد باعث افزایش مشتری وخریدار خواهد گردید.
تمام شده قیمت محصول بستگی به هزینه هایی همچون .قیمت متریال.قیمت لوازم مصرفی.حقوق کارگر.هزینه برق وگاز وغیره خواهد داشت.
هرچه قیمت این موضوعات پایینتر تمام شود قیمت محصول نیز پایین خواهد بود.
در مورد متریال نه اینکه از مواد اولیه ارزان ونامرغوب استفاده شود بلکه با خرید عمده وحذف دلال وواسطه میتوان متریال را ارزانتر تمام کرد.
در مورد کارگر نه اینکه حق وحقوق کارگر رانادیده گرفت بلکه بالعکس کارگر توانمند خبره وباحقوق مکفی که بتواند با سرعت عمل زمان تولید را کاهش دهد.
ودرمورد هزینه برق وغیره اینکه با به کار گیری لوازم کم مصرف وبه روز واینورتر بتوان با کمترین مصرف برق بهترین تولید را رقم زد.
امروزه در کشورهای صنعتی که هرروز پیشتر ازقبل در حرکتند به دلیل کاهش همین هزینه ها که به چشم نمی اید میتوانند در زمینه صادرات پیشی گرفته وپله های ترقی را پیش بروند.
به طور مثال اخیرا حتی برخی اقتصاد دانان کشورهای در حال توسعه مسئله ارز ودلار خود را نیز اصلاح کرده وبه جهت کم نمودن ریسک قیمت وتحریم ها پول بین المللی خود رانیز تغییر میدهند.
درقسمت بعد در این مورد مهم بیشتر بحث خواهیم نمود.
به امید موفقیت روز افزون دست اندرکاران کسب کار.