راهکار موفقیت کسب وکار در حرفه تانکر و مخزن سازی _قسمت اخر

راهکار موفقیت کسب وکار در تانکر سازی
قسمت اخر
باتوجه به تمام مسائلی که در قسمتهای قبل عنوان شد .در کل به مطالب ذیل به عنوان حسن ختام اشاره مینماییم.
در امر موفقیت در هر کسب وکاری
۱ علاقه واشتیاق وپشتکار
۲کسب مهارت به صورت سنتی .وامروزی.وحتی اکادمیک وخلاصه اینکه تئوری وعملی
۳درکسب مهارت حدالمکان چند وقتی کنار دست جوشکاران حرفه ای شرکت نفتی کاراموزی کردن بسیار مفید خواهد بود.
۴ مردم داری ومشتری مداری
۵ اموزش بازار یابی ومشتری یابی
۶یادگیری خرید به صرفه….یادگیری کاهش هزینه…یادگیری جلب رضایت مشتری.

ودر نهایت بیاموزید که سود این کار بعدا حاصل خواهد شد….وهمیشه حق با مشتری است
وسلام