هرچه کی میبایست درباره تانکر و مخزن بدانیم

مخزن ویا تانکر چیست وانواع ان کدام است؟؟
معمولا به ظرفی که در ان بتوان مایعاتی از قبیل .اب. نفت .گازوییل.بنزین.تینر.روغن.وبه طور خلاصه هر مایعی را ذخیره کرد مخزن یانکر مینامیم.
انواع مخازن کدام است…؟
در این راستا انواع مخازن را ابتدا نام میبریم سپس درمورد هرکدام توضیح خواهیم داد.
مخزن هوایی
مخزن زمینی
مخازن زیر زمینی
مخازن دوجداره
مخازن کویل دار
مخازن ماشینی
مخازن کششی یا چرخدار
مخازن چهارگوش .بیضی .کره ای.چند ضلعی
مخازن ماشینی معمولی
مخازن ماشینی طرح کالابرس ماموتی
مخازن ایستاده شرکت نفتی
مخازن زیر زمینی شرکت نفتی
مخازن تحت فشار
مخازن سوخت مایع
مخازن سوخت غیر مایع
مخازن نگهداری وذخیره انواع مواد پتروشیمی
مخازن حمل انواع مواد پتروشیمی
مخازن حمل مواد روغنی خوراکی
مخازن حمل مایعات خوراکی از قبیل شیر وغیره
مخازن نگهداری سوخت هواپیما
مخازن حمل سوخت هواپیما….
که هرکدام از این موارد در مطالب بعدی مفصل توضیح داده خواهد شد.