Tag Archives: قیمت اهن

راه های موفقیت کسب و کار در حرفه تانکر و مخزن سازی قسمت دوم

در این حرفه ابتدایی ترین مرحله اموختن جوشکاری است. البته جوشکاری مخزن وتانکر وشیوه ان با تمام جوشکاری ها متفاوت است.به این معنی که مثلا جوشکار درب وپنجره واسکلت الزاما نمیتواند جوشکار مخزن باشد..چرا که در جوش مخزن نکته مهمی به نام استحکام واب بندی وجود دارد که در جوشهای دیگر فقط استحکام اهمیت دارد […]

شیوه ساختن تانکر ماشینی به صورت بیضی(بخش دوم)

با این تانکر سازی همچیتونو با زمانت بخرید و عمر و دوام بالای کار مطمعنیم که تمام نظرتان بعد از کار به این تانکر سازی تمام تلاش ما داشتن کشوری سربلند و ماندگار است .