Tag Archives: قیمت بنزین

راهکار موفقیت کسب وکار در حرفه تانکر و مخزن سازی _قسمت سوم

ر پس از اموزش جوشکاری وکسب تجربه در یک تانکر سازی خوب ومعتبر حال میبایست جهت موفقیت وادامه واداره یک تانکر ساژی میبایست شیوه جلب مشتری واشنایی با متریال مورد نیاز واشنایی به بازارو اشنایی به تورم وافزایش و کاهش قیمت متریال وقیمت تمام شده داشت .که اگر هر کدام از این عناوین جزئ تجربیات […]

راه های موفقیت کسب و کار در حرفه تانکر و مخزن سازی قسمت دوم

در این حرفه ابتدایی ترین مرحله اموختن جوشکاری است. البته جوشکاری مخزن وتانکر وشیوه ان با تمام جوشکاری ها متفاوت است.به این معنی که مثلا جوشکار درب وپنجره واسکلت الزاما نمیتواند جوشکار مخزن باشد..چرا که در جوش مخزن نکته مهمی به نام استحکام واب بندی وجود دارد که در جوشهای دیگر فقط استحکام اهمیت دارد […]

مخازن ذخیره سوخت جایگاه ها پمپ بنزین

مخازن ذخیره سوخت جایگاه ها نوامبر 18, 20190 خواندن این مطلب 6 دقیقه زمان میبرد مخازن ذخیره سوخت جایگاه پمپ بنزین تعریف مخزن مخزن (Storage Tank) وسیله ای برای ذخیره سازی مواد است و از لحاظ هندسه و ساختمان مخزن، جنس مخزن، ماده مورد ذخیره در مخزن، فشار بخار سیال درون مخزن، روزمینی یا زیر […]